Selecteer een pagina

In Nederland bestaat er een wet die aangeeft dat elk gemotoriseerd voertuig welke in het verkeer wordt gebracht verplicht moet zijn verzekerd. Dit geldt dus in tegenstelling tot wat veel jonge mensen nog steeds denken niet uitsluitend voor de auto, maar ook bijvoorbeeld een motor. Het afsluiten van een motorverzekering is net als het afsluiten van een autoverzekering op tal van verschillende manieren mogelijk. U kunt er dan ook in de praktijk voor kiezen om genoegen te nemen met louter en alleen de wettelijk verplichte WA-verzekering, maar er is meer. Zo bestaan er ook heel wat verschillende, aanvullende dekkingen die het overwegen waard zijn. In ieder geval, wilt u graag meer kunnen ontdekken over de motorverzekering? Verdiep u dan even in de informatie welke hieronder is terug te vinden!

            1.) De standaard WA-verzekering voor motoren

De eerste optie waar u over beschikt bij het afsluiten van een motorverzekering is kiezen voor de gewone WA-verzekering. Het betreft hier een type verzekering welke eigenlijk slechts over één enkele, beperkte dekking beschikt. We hebben het hierbij uiteraard over de WA-dekking. Voor deze dekking geldt dat ze er om bekend staat enkel en alleen de schade aan derden in te dekken. Met andere woorden, op het ogenblik dat u enkel en alleen over deze polis beschikt kunt u nooit rekenen op ook maar enige compensatie voor de schade die u zelf heeft geleden.

 

Het feit dat de WA-verzekering voor motoren over zo’n beperkte dekkingen beschikt heeft uiteraard ook een voordeel. In vergelijking met de andere, meer uitgebreidere motorverzekeringen is ze namelijk aanzienlijk voordeliger. Heeft u dus met andere woorden voldoende aan een beperkte motorverzekering en wilt u vooral de kosten kunnen drukken? Dan kan het zeer de moeite waard zijn om gewoon over te gaan tot het afsluiten van de standaard WA-verzekering voor motoren.

               Verplicht af te sluiten

Zoals de informatie in de inleiding reeds duidelijk heeft gemaakt is het in de praktijk zo dat de Nederlandse wetgeving duidelijk stelt dat elke motor die in het verkeer in Nederland wordt gebracht moet zijn voorzien van een motorverzekering. Het gaat hierbij in het bijzonder om de WA-verzekering. De Nederlandse overheid wil er namelijk zeker van zijn dat elke bestuurder is gedekt voor geleden schade waar hij of zij zelf eigenlijk geen schuld aan treft. Het mag dan ook duidelijk zijn, het afsluiten van minstens de WA-verzekering is één van de eerste zaken welke u voor uw nieuwe of tweedehandse motor zult moeten doen.

            2.) Wat dekt een WA beperkt casco motorverzekering?

Een tweede type motorverzekering om af te sluiten is de WA beperkt casco verzekering voor motoren. De basis voor deze verzekering wordt gevormd door de WA-verzekering. Deze basis wordt echter nog verder uitgebreid door middel van een reeks extra dekkingen. Concreet is het dan ook zo dat er bij een WA beperkt casco motorverzekering nog extra dekkingen worden voorzien voor:

 

  1. Schade veroorzaakt door diefstal;
  2. Schade als gevolg van een brand;

 

Voor bijzonder veel motoren geldt dat ze niet altijd veilig in een garage kunnen worden geparkeerd. Dat is vervelend, niet in het minst omdat ze op die manier worden blootgesteld aan verschillende gevaren. Niet alleen zijn er de invloeden uit ons weerbeeld, wat bovendien ook te denken van het risico op diefstal of vandalisme. Dit laatste wordt gelukkig gedekt door de WA beperkt casco motorverzekering. Dit geldt overigens ook voor schade welke het geval is van een brand. Door het afsluiten van deze motorverzekering bent u dus reeds heel wat uitgebreider verzekerd en dat zonder dat de kosten al meteen de pan uitswingen. Dit zorgt ervoor dat de WA beperkt casco motorverzekering zowel voor tweedehandse als voor compleet nieuwe voertuigen het overwegen altijd meer dan waard is.

            3.) De WA volledig casco motorverzekering, de meest complete optie

Ondanks het feit dat de voorgaande twee motorverzekeringen voor menig aantal mensen een uitstekende oplossing kunnen bieden geldt dat niet voor iedereen. Voordat u ervoor kiest om een bepaalde motorverzekering af te sluiten dient er namelijk grondig stil te worden gestaan bij met name de waarde die uw motor vertegenwoordigt. Op dit vlak kan er worden vastgesteld dat er in de praktijk grote verschillen bestaan. Neem nu bijvoorbeeld een tweedehandse motor die reeds over een niet onaanzienlijke ouderdom beschikt. In het merendeel van de gevallen vertegenwoordigt deze absoluut geen kostprijs van een paar duizenden euro’s waardoor deze laten verzekeren middels een volledige casco motorverzekering eigenlijk teveel van het goede zou zijn. Wat echter wanneer u ervoor heeft gekozen om een gloednieuwe motor te kopen? Dan wordt het een ander verhaal.

 

In het laatste geval spreekt het voor zich dat de motor die u heeft aangekocht een niet onaanzienlijke waarde zal vertegenwoordigen. Ze louter en alleen laten verzekeren door middel van een standaard WA-verzekering is dan niet meteen de bedoeling, integendeel. Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval spreekt het immers voor zich dat uw WA-verzekering uitsluitend zal tussenkomen in de schade die is veroorzaakt aan de derde partij. Uw eigen motor zal dus niet gecompenseerd worden waardoor u alle schade voor uw eigen rekening moet nemen. Alleen het afsluiten van een WA volledig casco motorverzekering kan ervoor zorgen dat u niet met een financiële kater wordt opgezadeld.

               De meest complete motorverzekering op de markt

De WA volledig casco motorverzekering is de meest complete motorverzekering welke op de markt is terug te vinden. Ze bevat dan ook niet alleen alle dekkingen van de gewone WA-verzekering aangevuld met de WA+ beperkt casco dekkingen, daarnaast heeft ze ook nog de dekking voor eigen schade. Met andere woorden, ook wanneer u zelf verantwoordelijk bent voor de schade die wordt aangebracht aan de motor (niet opzettelijk uiteraard) zal de verzekeraar daar in tussenkomen. Dat klinkt natuurlijk helemaal geweldig (en dat is het ook), maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Door het aanbieden van een dergelijke dekking loopt de verzekeraar namelijk een behoorlijk risico en dat risico zal hij gedekt willen zien worden. Hoe? Door het in rekening brengen van een stevige verzekeringspremie natuurlijk. Bedenk uzelf dus altijd of bijvoorbeeld de waarde waar uw motor over beschikt de hoge verzekeringspremie van de WA volledig casco motorverzekering wel echt rechtvaardigt.

 

Motorverzekeringen vergelijken doe je bij Diks!